Pogoji vpisa in cenik

Cenik in način plačila

Plačilo posameznega programa se izvaja izključno na TRR organizatorja po prejetem računu, ki je izdan za tekoče tromesečje oziroma dvomesečje. V primeru, da se bo epidemiološka slika poslabšala, bomo dogajanje prestavili na splet, kar se je že izkazalo za dobro prakso.

  • MDŠ 1: 28€/mesec
  • MDŠ 2: 28€/mesec

Če otrok zaradi bolezni posamezni program obišče le enkrat v mesecu in starši sproti sporočajo otrokovo prisotnost, se ta mesec ne upošteva za plačilo in se naslednje tromesečje upošteva zmanjšani znesek. Odsotnost je treba sporočiti najmanj 24 ur prej, razen v primeru nenadnih situacij (bolezen, nesreča,….)Če otrok posamezni program obišče dvakrat v mesecu, se plača celotni znesek. Evidenco prisotnosti vodijo mentorji.

Ugodnosti

Otrokom iz socialno šibkih družin z brezposelnimi starši ter družin s tremi ali več mladoletnimi otroki omogočamo znižano ceno programov, vendar morajo kot dokazilo k prijavi priložiti potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o prijavi kot iskalec zaposlitve ali potrdilo CSD o skupnem gospodinjstvu. Za znižano ceno programa se dogovorimo individualno, odvisno od posameznega primera.

Oblika izvajanja

Mini dramska šola se praviloma izvaja v gledaliških dvoranah 1x tedensko, po sprotnem dogovoru tudi pogosteje.

V primeru poostrenih ukrepov za preprečevanje širitve koronavirusa se bodo srečanja preselila na splet preko ene od videokonferenčnih platform. Dostopne podatke prejmejo starši ob uvedbi spletnega izvajanja. Če nastop ni mogoč, z otroki posnamemo kratke prizorčke, ki jih pokažemo staršem. IZKUŠNJA IZ PRETEKLEGA OBDOBJA: Večina otrok se je z veseljem udeleževala tudi spletnih srečanj, saj smo poskrbeli tako za ustvarjalne kot tudi gibalne aktivnosti. Nekaj otrok se spletnih srečanj ni udeleževalo, vendar so se brez težav priključili nazaj v skupino, ko so bila omogočena srečanja v živo.

Opozorila in napotki

Kostumi za predstave, rekviziti in drugi scenski pripomočki, ki jih kupi organizator, so last organizatorja in jih je otrok dolžan vrniti čiste in nepoškodovane po koncu vaj oziroma predvidenih ponovitev predstave ali produkcije, v nasprotnem primeru se stroški čiščenja, popravila ali nakupa novega rekvizita oziroma kostuma v primeru uničenja/izgube zaračunajo staršem.

Udeleženci naj na vaje prihajajo točno in primerno oblečeni ter obuti (trenirka, šolski copati ali čisti športni copati). S seboj lahko prinesejo tudi plastenko vode ali druge pijače. V dvorani ni dovoljeno jesti.