Pogoji vpisa in cenik

Cenik in način plačila

Plačilo posameznega programa se izvaja izključno na TRR organizatorja po prejetem računu, ki je izdan za tekoče tromesečje oziroma dvomesečje (april in maj pri skupinah MDŠ 2 in MDŠ 3). V primeru, da se bodo protikoronski ukrepi zaostrili, bomo dogajanje prestavili na splet, cena pa bo nižja za vsako skupino.

  • MDŠ 1: 25€/mesec (12,5€/mesec za izvajanje preko spleta)
  • MDŠ 2: 25€/mesec (12,5€/mesec za izvajanje preko spleta)
  • GS AZUM: 30€/mesec (15€/mesec za izvajanje preko spleta)

Če otrok zaradi bolezni posamezni program obišče le enkrat v mesecu in starši sproti sporočajo otrokovo prisotnost, se ta mesec ne upošteva za plačilo in se naslednje tromesečje upošteva zmanjšani znesek. Če otrok posamezni program obišče dvakrat v mesecu, se plača celotni znesek. Evidenco prisotnosti vodijo mentorji.

Ugodnosti

Otrokom iz socialno šibkih družin z brezposelnimi starši ter družin s tremi ali več mladoletnimi otroki omogočamo znižano ceno programov, vendar morajo kot dokazilo k prijavi priložiti potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o prijavi kot iskalec zaposlitve ali potrdilo CSD o skupnem gospodinjstvu. Ceno programa je možno znižati za 30-100% , odvisno od posameznega primera.

Oblika izvajanja

Mini dramska šola se praviloma izvaja v gledaliških dvoranah 1x tedensko, po sprotnem dogovoru tudi pogosteje.

Zaradi ukrepov za preprečevanje virusa Covid-19 obstaja možnost, da se izvedba za nekaj časa preseli na splet preko ene od videokonferenčnih platform. Za vsako skupino bo vzpostavljena tudi Google učilnica, v kateri se bodo nahajala navodila. Dostopne podatke prejmejo starši ob uvedbi spletnega izvajanja.

Opozorila in napotki

Kostumi za predstave, rekviziti in drugi scenski pripomočki, ki jih kupi organizator, so last organizatorja in jih je otrok dolžan vrniti čiste in nepoškodovane po koncu vaj oziroma predvidenih ponovitev predstave ali produkcije, v nasprotnem primeru se stroški čiščenja, popravila ali nakupa novega rekvizita oziroma kostuma v primeru uničenja/izgube zaračunajo staršem.

Udeleženci naj na vaje prihajajo točno in primerno oblečeni ter obuti (trenirka, šolski copati ali čisti športni copati). S seboj lahko prinesejo tudi plastenko vode ali druge pijače. V dvorani ni dovoljeno jesti.