Mentorici Mini dramske šole

Saša Hudnik: Ustanoviteljica zavoda in začetnica Mini dramske šole, že od mladih nog povezana z gledališčem in ljubiteljica umetnosti. V svoje delo vpleta dramsko pedagogiko in elemente pomoči z umetnostjo. Od nekdaj velika ljubiteljica drame in gledališča. V mlajših letih je obiskovala Dramsko šolo Barice Blenkuš, kjer se je prvič zaljubila v gledališče. Vrsto let je bila amaterska igralka, pri čemer se je pobliže spoznala z uličnim gledališčem in klovnado ter z improvizacijskim gledališčem. Od takrat se nenehno izobražuje na področju gledališkega ustvarjanja z otroki in mladimi.

Prejemnica priznanj za mentorstvo ter nagrade za najboljšo predstavo za III. triado na Otroškem festivalu gledaliških sanj, ki jo je skupina mladih zamejskih Slovencev prejela za predstavo v njeni režiji “Nabriti mulc v akciji”.

Vrsto let je v vlogi mentorice in režiserke otroške gledališke skupine Show aktivna tudi v KUD Franc Kotar Trzin. Njihove predstave so bile deležne priznanj in pohval, skupina pa je do sedaj skupno prejela že pet nagrad za posamezne najbolj obetavne mlade igralce na Otroškem festivalu gledaliških sanj.

Poleg tega je avtorica dveh objavljenih dramskih besedil za mlade: L.A.Ž.N. (v zbirki Potepka, JSKD, izšlo 2018) in Pravi junak (v zbirki Gledališke sanje 2, Pionirski dom, izšlo 2021).

Pri svojem delu neizmerno uživam, najbolj pa uživam, ko se z otroki podam v gledališke dogodivščine. Vedno znova me namreč presenečajo domislice, ki letijo iz rokavov mladih igralcev. Ponavadi so otroci tisti, ki raziskujejo, (se) igrajo in gledališko ustvarjajo ter iščejo nove rešitve ter počasi napredujejo do avtorske predstave. Moja naloga je, da jih pri tem podprem in jih usmerjam v gledališkem delovanju. Otroke poslušam, slišim in velikokrat se skupaj iz srca nasmejimo. Ko spremljam njihov razvoj in napredek kot posameznikov pa tudi skupine, vem, da je pot, ki sem jo izbrala, prava.

Kot je rekel Albert Einstein: Ustvarjalnost je inteligenca, ki se zabava.

Brigita Ložar: Z delom z otroki se je srečala v nevladnih organizacijah že kot dijakinja v taborniškem društvu, kasneje kot mladinska voditeljica in soustanoviteljica mladinskega sveta in mladinskega centra v Kamniku. V kulturnem društvu KUD Franca Kotarja pa je delovala in deluje kot igralka ter pevka, prej pa tudi kot režiserka, moderatorka, kostumografinja, scenaristka in še marsikaj. V vseh oblikah življenjskega udejstvovanja je osvojila ogromno različnih znanj, ki ji danes pomagajo uspešno nadaljevati poklic kot samostojni podjetnici – na poslovno pot pogumno stopa kot inštruktorica šivanja v podjetju Trmoglavka. Trdno verjame, da je ustvarjalnost zasidrana v vsakem izmed nas, če ustvarjalnost negujemo, jo krepimo, a porabimo je nikoli.

Gledališče je bil vedno velik del mojega življenja. Čeprav osnovna forma gledališča sega že v antične čase, pa vedno znova preseneča s svojimi podoblikami, modernimi principi in mešanicami z drugimi umetniškimi zvrstmi, ki nudijo še širše polje raziskovanja samega sebe in družbe. In to je tisto, kar še danes privlači: možnost iti izven svojih okvirjev, s tem širiti svoja obzorja, podati družbeno kritiko, se “vrniti nazaj” in pogledati svojo stvaritev z neko distanco. Na urah z vašim otrokom seveda ne bomo začenjali tako kompleksno in globoko. Preko igrarij, različnih gledaliških orodij in tehnik bomo spoznavali gledališče na igrivejši način. Bistre glave otrok bodo izhodišče – njihova domišljija je brezmejna, vse skupaj bomo po gledališko povadili – njihova energija je neutrudna, dodali sceno, glasbo in kostume – njihove roke so spretni mojstri; in s ščepcem čarovnije bo nastal magičen odtis gledališke predstave, vam na ogled.