Programi v šolskem letu 2022/2023

Otroci se med sabo razlikujejo tako po starosti kot po interesih. Zato pripravljamo različne programe, da otroci lahko najdejo tistega, ki najbolje ustreza njihovim potrebam.

OPIS PROGRAMOV:

  • Skupina Mini dramska šola 1 (MDŠ 1): Spoznavanje igre z igro preko igre in “tudi malo resnejše gledališko delo za mlade nadebudne igralce”. Otroci se bodo na sproščen in zabaven način spoznali z osnovami improvizacij in nastopanja. V krogu sovrstnikov bodo lahko premagovali plahost in se privajali delu v skupini, kjer je vsak posameznik še kako zelo pomemben. Razvijali bodo svojo ustvarjalnost in našli izraz zanjo ter jo prikazali na nastopu.  Program je primeren za predšolske otroke in šolarje do 8 let (5-8 let).
  • Skupina Mini dramska šola 2 (MDŠ 2): Otroci se bodo privajali na daljše improvizacije, spoznavali in oblikovali like, gradili zgodbe, se naučili sprejemati predloge in podajati svoje. V tej skupini je tudi večji poudarek na izražanju tako verbalno kot neverbalno (s telesom). Program je primeren za otroke od 8-12 let (3. – 6. razred OŠ).
  • *Pogoj za izvedbo posamezne skupine je najmanj 6 otrok. Če bo v kateri od skupin manj kot 6 otrok, bomo skupine reorganizirali.

CENA, TERMINI IN LOKACIJA IZVEDBE PROGRAMOV

  • MDŠ 1 (oktober 2022 – maj 2023, razen počitnic in praznikov)

Cena programa: 28,00€/mesec. Termin: Sreda 17.00-18.00 (60 min) Pričetek vaj: prva sreda v oktobru Lokacija: Dvorana Marjance Ručigaj (CIH) Trzin

  • MDŠ 2 (oktober 2022 – maj 2023, razen počitnic in praznikov)

Cena programa: 28,00€/mesec. Termin: Torek 15.30-16.30 (60 min) Pričetek vaj: prvi torek v oktobru Lokacija: Dvorana KD Trzin (KUD Franc Kotar)