Programi

Otroci se med sabo razlikujejo tako po starosti kot po interesih. Zato pripravljamo različne programe, da otroci lahko najdejo tistega, ki najbolje ustreza njihovim potrebam. Skupine Mini dramske šole vodita izkušeni mentorici , ki že vrsto let delujeta na področju gledališča in se posvečata delu z otroki in mladimi. Z njimi raziskujeta dramski svet, sami pa se udeležujeta tudi dodatnih izobraževanj, da ostaneta na tekočem z dramsko pedagogiko in sodobnimi gledališkimi trendi.

OPIS PROGRAMOV:

  • Skupina Mini dramska šola 1 (MDŠ 1): Spoznavanje igre z igro preko igre in “tudi malo resnejše gledališko delo za mlade nadebudne igralce”. Otroci se bodo na sproščen in zabaven način spoznali z osnovami improvizacij in nastopanja. V krogu sovrstnikov bodo lahko premagovali plahost in se privajali delu v skupini, kjer je vsak posameznik še kako zelo pomemben. Razvijali bodo svojo ustvarjalnost in našli izraz zanjo ter jo prikazali na nastopu.  Program je primeren za predšolske otroke in šolarje do 9 let (predšolski-3. razred OŠ). Otroci bodo raziskovali svet gledališča pod mentorstvom Jasmine Bejtović.
  • Skupina Mini dramska šola 2 (MDŠ 2): Otroci se bodo privajali na daljše improvizacije, spoznavali in oblikovali like, gradili zgodbe, se naučili sprejemati predloge in podajati svoje. V tej skupini je tudi večji poudarek na izražanje tako verbalno kot neverbalno (s telesom). Razlikovanje med osnovnimi žanri in njihovimi značilnostmi. Otroci bodo sami zasnovali krajšo predstavo, ki jo bodo uprizorili na zaključnem nastopu MDŠ. Program je primeren za otroke od 9-12 let (4. – 6. razred OŠ). V skupini bodo otroci gledališko ustvarjali pod mentorstvom Saše Hudnik.
  • Gledališka skupina Azum (GS AZUM): Skupina je primerna za otroke, ki že imajo gledališke izkušnje in so že poprej obiskovali tečaj gledališke igre. Pripravili bodo predstavo in več manjših nastopov ob različnih priložnostih.  Program je primeren za otroke od 10-13 let (5. – 7. razred OŠ). Otroci bodo pripravili nastope pod vodstvom Saše Hudnik.
  • *Pogoj za izvedbo posamezne skupine je najmanj 6 otrok. Če bo v kateri od skupin manj kot 6 otrok, bomo skupine reorganizirali.

CENA, TERMINI IN LOKACIJA IZVEDBE PROGRAMOV

  • MDŠ 1 (oktober 2020 – junij 2021, razen počitnic in praznikov)

Cena programa: 25,00€/mesec. Termin: Sreda 17.00-18.00 (60 min) Pričetek vaj: prva sreda v oktobru Lokacija: Dvorana Marjance Ručigaj (CIH) Trzin

  • MDŠ 2 (oktober 2010– maj 2021, razen počitnic in praznikov)

Cena programa: 25,00€/mesec. Termin: Torek 15.30-16.30 (60 min) Pričetek vaj: prvi torek v oktobru Lokacija: Dvorana KD Trzin (KUD Franc Kotar)

  • GS Azum (oktober 2020-maj 2021, razen počitnic in praznikov)

Cena programa: 30,00€/mesec. Termin: torek 14.00-15.30 (90 min) Pričetek vaj: prvi torek v oktobru LokacijaDvorana KD Trzin (KUD Franc Kotar)